รายงาน จำนวน สปก.ที่่ผ่านการตรวจแรงงาน จำนวนลูกจ้างตามมาตรฐานฝีมือ และจำนวน สปก.ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ

ประจำเดือน
มกราคม กุมภาพันธ์
มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน
กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม
พฤศจิกายน ธันวาคม

พ.ศ.


ประมวลข้อมูลประจำเดือน
     1. จำแนกตามจังหวัด  

     2. จำแนกตามขนาด  

     3. จำแนกตามอุตสาหกรรม  

ประมวลข้อมูลราย 6 เดือน     คลิกที่นี่เพื่อใส่เงื่อนไขตัวประมวลผล ส่งเฉพาะจำแนกตามจังหวัด และ ขนาด
เสร็จแล้วส่งข้อมูลไปที่ email :
minimumwage588@gmail.com