แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

Solution

แบบรายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ไฟล์แนบ:
2562-07-05-mdes_form..pdf 2562-07-05-mdes_form..pdf
2562-07-05-mdes_form..docx 2562-07-05-mdes_form..docx

Article details

Article ID: 21

Category: แบบฟอร์มต่าง ๆ

Views : 7

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน