โปรแกรม อ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด สำหรับ Windows

Solution

ใช้สำหรับอ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด มีรูปภาพหน้าบัตร

ไฟล์แนบ:
ThaiIDCardReaderSetup.rar ThaiIDCardReaderSetup.rar

 

 
Powered by Help Desk Software HESK, in partnership with SysAid Technologies


กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน