ข้อมูลบริษัทที่ลูกจ้างทำงาน/นายจ้างผู้ยื่นคำร้อง


สถานที่ที่ลูกจ้างทำงาน


เจ้าของบริษัท/กรรมการผู้จัดการ


หัวหน้างาน